Panorama Miasta logo
Menu :
Strona główna
Władze Stowarzyszenia
Statut
Historia
O nas
Archiwum wydarzeń
Aktualności
Kursy języka niemieckiego
Kontakt
Linki

Aktualności

7 grudnia 2008 odbyło się doroczne spotkanie adwentowe stowarzyszenia "Jodły"


Kontakt
Adres
ul. Herdera 7
14-100 Ostróda
Telefon i faks
tel. (089) 646 70 21
fax. (089) 646 03 53
Godziny otwarcia:
wt. 10.00 -16.00
pt. 14.00 - 17.00

Budynek Siedziby


Budynek "Jodeł" z Ostródy

Współpraca

Wspaniale funkcjonuje współpraca z miastem i powiatem. Henryk Hoch jest miejskim radnym. Dom jest finansowo wspierany przez miasto. Znaczna jest też pomoc Ziomkostwa Powiatu z Osterode w górach Harzu. Osterode w górach Harzu jest miastem partnerskim Ostródy od 25.04.1994. Każdego roku miasta odwiedzają się wzajemnie, ożywione kontakty istnieją między szkołami, towarzystwami, policją, Czerwonym Krzyżem i innymi organizacjami.

Z życia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie służy jako miejsce spotkań kulturowych. Spotkania te mają na celu pielęgnację i zachowanie języka, będącym odzwierciedleniem tradycji i charakteru ludności pochodzenia niemieckiego mieszkających w Prusach Wschodnich. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne, organizuje wiele koncertów i wykładów, odbywają się seminaria i spotkania. Latem przyjeżdża wiele grup turystów, a każdy kto odwiedzi Dom otrzymuje filiżankę świeżo zaparzonej kawy. Stowarzyszenie dysponuje przewodnikami i tłumaczami, samo organizuje też wycieczki. W listopadzie 1999 roku Stowarzyszenie przygotowało uroczystość w pięknym gotyckim zamku w Ostródzie z okazji 50-lecia Republiki Federalnej Niemiec i 10-tej rocznicy obalenia Muru Berlińskiego.

Zespoły artystyczne

Sekcja dziecięca

Grupa przedszkolna funkcjonuję od 1992 r. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę miesiąca pod kierunkiem pedagoga i animatora społeczno-kulturalnego mgr Magdaleny Czajkowskiej.

Grupa dzieli się na:

  • początkującą-dzieci w wieku 5-6 lat
  • zaawansowaną- dzieci w wieku 7-8 lat

Zajęcia języka niemieckiego rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także plastyczne, wokalne, rytmiczne, ruchowe-taneczne. Dzieci występują podczas festynów letnich, spotkań adwentowych, imprez okolicznościowych.

Dane statystyczne dotyczące liczby uczęszczających na zajęcia dzieci pochodzą z dzienników zajęć:

  • 1992-1993-> 20 osoby
  • 1994-2000-> 22 osoby
  • 2001-2008-> 30 osób

Sekcja młodzieżowa

Grupa młodzieżowa istnieje od 1996 r. W 1997 r. ukształtował się ostateczny cel grupy. Utworzono zespół wokalno-taneczny, w skład zespołu wchodzi 16 osób w wieku 12-18 lat, większość posiada pochodzenie niemieckie odziedziczone po dziadkach bądź rodzicach. Opiekunem grupy jest Anna Piątkowska. Zespół spotyka się w każdą sobotę, a podczas zajęć, poza luźnymi rozmowami opracowują program wokalno-taneczny na bieżące imprezy kulturalne. Zespół występował w Polsce: Ostróda i jej okolice, Olsztynek, Olsztyn, Giżycko oraz za granicą: Berlin, Leipzig, Osterode Am Harz, Dusseldorf, Hitzaken, Rostock. Młodzież od 1996 r. bierze udział w licznych projektach, warsztatach i seminariach.

Sekcja seniorów

Od 1998 roku istnieje 15-osobowy chór żeński. Grupa robótek ręcznych poszczycić się może pięknymi wyrobami. Opiekunem grupy seniorów jest Elżbieta Waszkiewicz, która dba o dobór repertuaru. Na pianinie i akordeonie w latach 1994-2000 akompaniował Franciszek Rykaczewski, w 2001-2003 akompaniowali: Magdalena Czajkowska i Przemysław Klamant, od 2004-2008 akompaniatorem jest Ryszard Szurot. Chór występuję w jednolitych strojach, posiada bogaty program na różne imprezy okolicznościowe. Występuję w Polsce: Ostróda i jej okolice, Olsztynek, Olsztyn, Giżycko oraz za granicą: Osterode Am Harz, Leipzig, Dusseldorf, Rostock.

Od roku 2005 działalność zespołów naszego stowarzyszenia dofinansowywana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.